Selma skickar sista sidorna av Jerusalem till Bonniers

Selma skickar sista sidorna av Jerusalem till Bonniers

Lovisa Werner har bidragit med ett intressant brev från Selma Lagerlöf till förläggaren Karl Otto Bonnier. Det är daterat 21 oktober 1902, poststämplat i Falun och tätt skrivet på ett så kallat “kortbrev”.

Selma meddelar att hon på kvällen samma dag ska sända de sista sidorna av Jerusalem. Det rör sig om den andra delen av romanen med undertiteln I det heliga landet. “Måtte Ni bli nöjd äfven med afslutningen och måtte nu hela boken bli väl mottagen!”, skriver hon. Avslutningen blev som hon planerat men hon är missnöjd med att boken blir ett helt ark (det vill säga ett antal trycksidor) längre än vad hon väntat och också tidigare meddelat sin förläggare. Bland annat beror detta på att hon gett mer utrymme till Ingmars fru som inte “förut framträdt direkt, så att det var nödvändigt att göra litet af henne”.

Brevet visar att Selma Lagerlöf var en författare som var enkel för förläggaren att arbeta med: hon beklagar att hon inte hållit sig till avtalad längd och är villig att stryka om han tycker det är nödvändigt. De avslutande orden bekräftar också Lagerlöfs goda relation till Katl Otto Bonnier: “Och så till sist hjärtligt tack för Ert goda tålamod och för den utmärkta trefnad det alltid är att arbeta samman med Er”.

Stort tack för bidraget Lovisa Werner!