Brev om egna alster

Brev om egna alster

Många brev – uppskattningsvis runt tusen – är från brevskrivare som vill att Selma Lagerlöf ska göra en bedömning av deras egna texter. En del nöjer sig med att be om ett omdöme, andra vill andra vill att Lagerlöf ska förmedla förlagskontakter, skriva rekommendationer eller genom lån eller borgensförbindelser hjälpa till med att finansiera att ett verk ges ut.

Det finns också de – framförallt konstnärer – som sänder verk till Lagerlöf och frågar om hon vill betala för dem. En som med framgång gjorde det upprepade gånger var till exempel den modernistiska konstnären Gösta Adrian-NiIsson (1884–1965), mer känd som GAN. Filantropi var vanligt i Lagerlöfs samtid och det var inte alls ovanligt att konstnärer stöttades av rika celebriteter. Breven som rör de egna alstren bör ses mot bakgrund av Selma Lagrelöfs mäktiga position på det litterära fältet, som nobelpristagare och medlem av såväl Svenska Akademien som andra prisnämnder.

I många fall skriver brevskrivarna igen. Det framgår då att Selma Lagerlöf i regel, men inte alltid, har läst deras manuskript och gett ärliga och seriösa råd, att hon hjälpt till med pengar – mindre och större summor som gåva eller lån – och förlagskontakter åt dem som hon ansåg hade förutsättningar. Läs Selma Lagerlöfs svar till en aspirerande poet här och hennes respons på två prosamanuskript här.

Det är något hundratal fler män än kvinnor i denna brevkategori. Brevskrivarna verkar ha blivit inspirerade av Lagrelöfs verk i ovanligt hög utsträckning – de skriver ofta explicit om olika verk och de läser in godhet och kompetens i texterna. De är förvånandsvärt heterogena klass- och åldersmässigt. Från bildade människor som lärare, studenter på universitet, och människor ur övre borgerliga skikt och adeln, till arbetslösa, fattiga kvinnor och män som undrar om skrivarbanan kan vara ett sätt för dem att försörja sin familj.

Många uttrycker hängivenhet till skrivandet och det är vanligt att de skriver vers. Dessa dikter är ibland avskrivna direkt i brevet, ibland bifogade. Mångar manuskript verkar vara skrivna i Lagerlöfs anda och Lagerlöfs eget självbiografiska skrivande i Mårbacka-sviten verkar ha utlöst en rad försök att skriva autobiografier – inte minst bland de mindre bemedlade .