Brev till Lagerlöf

Brev till Lagerlöf

Breven till Selma Lagerlöf från allmänheten är tidsdokument som spänner över nästan 50 år, från hennes debut 1891 till hennes död 1940. Det var en tid av stora samhällsomvandlingar – urbanisering, industrialisering, sekularisering, två världskrig, införandet av allmän och lika rösträtt, utveckling av ny teknologi och nya medier. Breven till Selma Lagerlöf kan läsas som en kollektivbiografi där alla dessa modernitetens förändringar avspeglar sig. 1930-talets lågkonjunktur märks i Lagerlöfs brevskörd, liksom det obefintliga sociala skyddsnätet i början av 1900-talet. Många människor som drabbats av sjukdom eller som ber om hjälp för sjuka anhöriga skriver till Lagerlöf. Det är också vanligt att man ber om ekonomisk hjälp för att kunna bo kvar på sin ärvda släktgård. Många fick sälja och flytta till städerna. Alla dessa enskilda röster som berättar om sina liv för Selma Lagerlöf, berättar också en större historia om livet i Sverige vid sekelskiftet och de första fyra decennierna av 1900-talet. Breven berättar också historien om Lagerlöfs författarliv, men från en annan synvinkel än vi är vana vid att se den. I allmänhetens brev är händelser i hennes liv också avläsliga: man gratulerar vid födelsedagar och andra bemärkelsedagar, exempelvis vid Nobelpriset och invalet i Svenska Akademien, kondolerar vid dödsfall i familjen och ber om arbete på Mårbacka när hon köpt tillbaka sitt barndomshem.

Allmänheten skrev till Selma Lagerlöf i många olika ärenden och av många olika anledningar. Breven har ibland blivit föremål för lustiga anekdoter, som att Lagerlöf lät öppna en egen postfilial på Mårbacka för att kunna hantera dem. Ofta har man beskrivit dem som en börda för författaren – alla förfrågningar, alla ”tiggarbrev”, alla inbjudningar. Många besvarades, det framgår av alla brevskrivare som tackar för svaret, pengarna eller autografen som Lagerlöf skickat. Ofta var det dock Valborg Olander som svarade på uppdrag av Lagerlöf. Anteckningar av Lagerlöfs hand på kuvertet eller brevet är relativt vanliga och ofta innehåller kommentaren en instruktion hur Valborg ska svara: ”Svara inte”, ”Ge 10 kr”, ”Goda ord”, till exempel.

Exempel på brev från allmänheten som tidigare undersökts i projektet Läsarnas Lagerlöf hittar du i på denna sida. Brev från Lagerlöf till allmänheten efterlyses och kan skickas in här. Dessa brev läggs ut successivt när nytt material kommer in. Finns det brev till Lagerlöf som matchar de brev från Lagerlöf till allmänheten som vi får in publiceras dessa tillsammans.