En aspirerande poet

En aspirerande poet

Många som själva skrev litterära texter och aspirerade på att bli författare skrev till Selma Lagerlöf och bad om hjälp med utlåtande över texterna, rekommendationer till förläggare eller helt enkelt bara goda råd. 1922 skrev Linus Eriksson till Selma Lagerlöf och bad om ett utlåtande om några dikter.

Anita Ericson berättar så här om sin farbror Linus: “Min farbror Linus Eriksson skrev brev till Selma Lagerlöf och han fick två svarsbrev från Selma daterade 1922 och 1923. Linus var född 1906 var yngste sonen i en bondfamilj och den som fadern bestämt skulle ta över gården. Linus ville bli lärare men vid läkarundersökning upptäcktes ett blåsljud på hjärtat. Det ledde till att han inte fick studera. Detta har jag fått berättat för mig av släkten.”

Att döma av brevsamlingen på Kungl. biblioteket skrev Linus två brev till Selma Lagerlöf sommaren och hösten 1922 och ett sommaren 1936. Anita Ericson har skickat in två svarsbrev från Selma Lagerlöf till Linus, det första daterat 21 augusti 1922 och det andra 24 januari 1923. Här under kan du läsa både Linus brev och Selmas svarsbrev.

Tack Anita Ericson för ditt bidrag!

Linus brev till Selma 12 juli 1922:

Selma har läst Linus dikter och svarar 21 augusti 1922:

Efter detta försiktigt uppmuntrande svar, som manar till vidare studier för “att vinna formell säkerhet i behandlingen av språket och versen” skriver Linus åter till Selma 9 oktober 1922 och vädjar om medel för studier. Han skriver att “min far vill tvinga mig att bli bonde, men min håg står till läsningen”:

Selmas svar dröjer lite längre den här gången, till 24 januari 1923. Där får Linus rådet att ta över gården och ägna sig åt studier under vintrarna – “och någon bättre inspirationskälla än lantlivet kan Ni väl knappast få”, skriver hon och ursäktar sig med att hon redan ger hjälp till så många studerande och därför inte kan ge bistånd i detta fall. Brevsamlingen vittnar om att detta inte var någon tom ursäkt. Lagerlöf hjälpte många med bistånd till studier, inte sällan under flera år. Men det står också klart från breven att många befann sig i Linus situation, utan möjlighet att studera eller att förverkliga sina drömmar om att skriva.