Selma skriver till klass 5 i Sävedalens folkskola

Selma skriver till klass 5 i Sävedalens folkskola

Det var mycket vanligt att skolklasser skrev till Selma Lagerlöf. Ofta skrev de om Nils Holgerssons under bara resa genom Sverige som de läst i klassen, men det var också vanligt att man bad om en autograf eller ett porträtt. Det hände också att skolbarnen skickade saker de själva tillverkat. I detta brev till klass 5 i Sävedalens folkskola i Partille framgår att ett porträtt av Lagerlöf skickats med brevet. Selma sänder i sin tur en bild av sig själv, avsett för “den lilla artisten som förstorat mitt porträtt”, och en bild av Mårbacka till brevskriverskan, men tackar samtidigt hela klassen för brevet.

Brevet är daterat 25 januari 1933 och finns på Kommunarkivet i Partille. Tack Marie Engelke för bidraget!