Mellan Mårbacka och Falun

Mellan Mårbacka och Falun

Sedan Selma Lagerlöf köpt tillbaka Mårbacka hade hon dubbelt boende under många år. Hösten 1897 flyttade hon från Landskorna till Falun för att komma närmare sin syster, Gerda Ahlgren, vars man var anställd av AB Kopparbergs Bergslag. Selma Lagerlöf bodde i Falun tillsammans med sin mor, först i två olika mindre lägenheter, men från 1902 i en större våning  vis stora torget i Falun. 1907 köpte hon en bergsmansgård för att få mer arbetsro. 1907 skriver hon också kontrakt på Mårbacka. Det var först tänkt att hon skulle använda Mårbacka som sommarbostad, men hon kom mer och mer att dela sin tid mellan Falun och Östra Ämtervik. “Jag kan väl säga att Mårbacka varit mitt livs stora kärlek, min käraste dröm att få köpa tillbaka och min lycka att få bygga och odla och förbättra där”, skrev Selma till Ida Bäckmann (citerat efter Edström, Livets vågspel).

1910 köpte Lagerlöf även ägorna kring Mårbacka och började driva lantbruk med kor, hästar, gäss, kalkoner och en ansenlig personalstyrka. I september 1916 skrev hon brev till stationsinspektören i Deje, Olof Zandén. Deje var den dåvarande tågstationen för Sunne/Mårbacka. Brevet ger en bild av den något omständliga logistiken kring Lagerlöfs flyttar mellan Mårbacka och Falun. Hon vill få med sig en häst med arbetsåkdon, en bur med 20 höns och en person som ska ta hand om den på vägen och undrar över kostnad och tågtider.

Olof Zandén var morfar till Erik Swedenborg, som skickat in brevet. Han uppger att Selma och Olof träffades ett flertal tillfällen. Detta brev tycks inte ha besvarats skriftligen. Kanske ringde Olof, eller så träffades de på stationen som Selma föreslog.

Tack Erik Swedenborg för bidraget!