Emma från Mark ber om råd

Emma från Mark ber om råd

Många skrev till Selma Lagerlöf för att be om råd i alla möjliga ärenden. Vi har fått in ett exempel på ett svar från Selma Lagerlöf på ett sådant brev, närmare bestämt ett brev där Lagerlöf omdeds bedöma värdet på en gammal bok. Tack Åsa Flodin för bidraget! I detta fall kunde vi även hitta det ursprungliga brevet som finns på Kungl. biblioteket.

Den 10 maj 1934 skrev  Emma Johansson i Mark till Selma. Avsändaren, Emma Johansson, berättar om en bok som upphittats bland en massa skräp i samband med en flytt. Åsa Flodin, vars morfars mor Emma var, berättar att hennes morfars föräldrar i slutet av 1920-talet köpte gården Vik i Öxnevalla socken. På platsen låg då den gamla prästgården som revs för att göra plats åt det nya huset och släktingarna tog troligen hand om en del av det som fanns kvar i det gamla huset, bland annat boken på bilden nedan.

Emma skriver att de visat den för kyrkoherdens dotter som bedömt den vara av högt värde. Efter att också ha varit i kontakt med en professor i Stockholm och en antikvitetshandel får de beskedet att boken är tryckt i för många upplagor för att vara av värde. De funderar istället på att annonsera, men ber först “ödmjukast dr Lagerlöv om ett gott råd i denna sak”. Som i många andra brev stavade man här Lagerlöf med v.

Brevet besvarades genom ett kort maskinskrivet meddelande som undertecknats av Selma Lagerlöf. Det är daterat endast fyra dagar efter Emmas brev. Selma beklagar att hon inte kan ge råd i denna fråga och hänvisar Emma vidare till latinprofessorerna i Lund eller Uppsala.