Översättning till nederländska

Översättning till nederländska

Emma Bergström-Andelius, född Bergström, var en av den svenska hemslöjdens förgrundsgestalter. Hon var från Filipstad men kom som gift att bo i Umeå.  1900 skrev hon till Selma Lagerlöf – ett brev som enligt brevskrivarregistret idag ska finnas på Kungl. biblioteket. Att döma av Lagerlöfs svar som är daterat 16 december 1900 skrev Emma både om sin läsning av Lagerlöfs texter och om hennes kontakt med en kvinna från Nederländerna, vars intresse för Lagerlöfs författarskap Emma tycks ha väckt. Selma skriver att “det varit en stor glädje för mig att höra hvilken förstående sympati hon känner för mina böcker”.

Den holländska damen ifråga är intresserad av att översätta Lagerlöfs verk. Lagerlöf fick många förfrågningar av detta slag och det var nog inte helt enkelt att veta vem hon skulle ge tillstånd. Det var svårt att veta på förhand hur resultatet skulle bli. I detta brev visar Lagerlöf en strategisk inställning: hon menar att om “Er vän ej skrifvit (författat eller öfversatt) förut, så kan hon naturligtvis ej komma till att göra det bra genast, utan måste nödvändigt misslyckas”. Därför tycker Lagerlöf det är bäst att inte skynda på det hela utan ge det tid “så har kanske hennes hjärna börjat sätta sig in i saken och hon kan utföra arbetet till sin egen belåtenhet”.

Vidare betonar hon att “Det är af stor vikt att få en lefvande och känsligt gjord öfversättning” och hon tackar Emma för att hon genom att förmedla kontakten vill bidra till en sådan. Vilken eller vilka texter det rör sig om framgår inte riktigt klart. I slutet nämns “antikrist” men att döma av den något kryptiska formuleringen verkar det inte vara den som är ifråga.

Det är inte heller självklart vilken översättare det rör sig om. Selma Lagerlöf blev tidigt populär i Nederländerna. Redan 1898 publicerades Gösta Berlings saga i översättning. Dessvärre har vi inte tillgång till Emmas ursprungliga brev och kan inte publicera det här. Tack Leif Engh som bidrog med Emma Bergström-Andelius brev!