Selma Lagerlöfs tackkort

Selma Lagerlöfs tackkort

Även om Selma Lagerlöf ofta skrev personliga svar på de brev hon fick fanns det förstås ibland behov att spara tid. Då använde hon brevkort med en förtryckt, handskriven hälsning som hon signerade. Vi har fått in ett par exempel på sådana.

Margareta Andersson skickade in detta tackkort från Selma till den danske konstnärern och författaren Karl Johan Almqvist (1899-1970) i Köpenhamn.  Av poststämpeln framgår det att tackkortet är postat 1938, det vill säga 2 år före Selma Lagerlöfs död, då krafterna för brevskrivning hade börjat tryta. 1938 var Lagerlöf 80 år och behövde hjälp med hanteringen av breven.

Tack Margareta Andersson för bidraget och Margaretha Bergman för hjälp med digitaliseringen!

I Selma Lagerlöf-samlingen på Kungl. biblioteket finns ibland noteringar på brev eller kuvert där det framgår att just tackkortet ovan har skickats. Här är “Goda ord 7/12 1938” noteratpå kuvertet. Här står det också att det är Valborg Olander som läst brevet, “Ej D:r Lagerlöf”.

Att Lagerlöf också hade förtryckta kort på tyska för att kunna svara sin stora publik i Tyskland visar detta bidrag från Pia Nykänen. Hennes morfar som var från Tyskland skrev och gratulerade Selma på hennes 70-årsdag och fick detta tackkort tillbaka.

 

I översättning lyder formuleringen ungefär så här: “Ett varmt och hängivet tack till alla som genom sina bevis på vänlighet och god vilja har gjort det lätt för mig att komma in i åldersdomens tysta land”.

Tack Pia Nykänen för bidraget!