Inbjudan till familjen Linde

Inbjudan till familjen Linde

Ebbe Linde, teaterkritiker, översättare och nära vän till Karin Boye, växte upp på en prästgård i Kolmården. Hans far, kyrkoherden Johan Petter Linde, skrev i januari 1907 ett brev till Selma Lagerlöf. Det är ett läsarbrev som kommenterar Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige (1906-1907) och särskilt tackar för den å barnens vägnar, men kyrkoherden har också ett mer konkret ärende.

Han framför en inbjudan till Selma Lagerlöf att “i mitt och min hustrus hem, Krokeks prästgård, tillbringa några veckor nästkommande sommar som vår högtärade gäst”. Han hoppas att det inte ska uppfattas som förmätet att framställa denna önskan – “det torde vara allt för djärft och närgånget af en okänd prästman, men min lille son Ebbe (9 år) har enträget påmint mig mitt löfte och yrkat på dess uppfyllande”. Han utlovar utöver gästfriheten att guida i Kolmårdens “växtvärld och naturskönheter”. En viktig episod i Nils Holgersson utspelar sig som bekant i Kolmården och det fanns förstås därför anledning att tro att Lagerlöf skulle vara intresserad.

Månaden efter kommer det ett svar från Selma Lagerlöf. Hon tackar för inbjudan – särskilt “den lille nioåringen” – och skriver att “säkert kan ingenting vara mer glädjande för en författarinna än att ha förvärfvat så goda vänner att de vilja upplåta henne sitt hem”. Brevet ger intryck av att Lagerlöf övervägde att acceptera inbjudan. Hon skriver att hon dröjt med svaret i väntan på planeringen av en eventuell ulandsresa som nu visar sig bli av. Därför måste hon avböja. Utlandresan i fråga var en resa till Balkan som Selma Lagerlöf gjorde tillsammans med Sophie Elkan 1907.

Brevet finns i original på Kungl. biblioteket, men en kopia på det har skickats in av Astrid Linde, Ebbe Lindes hustru. Stort tack för ditt bidrag Astrid! Om Ebbe Linde kan du läsa mer i Svenskt översättarlexikon.