Brev till Bonniers

Brev till Bonniers

Medan Lagerlöfs brev till allmänheten är svåra att hitta eftersom de inte samlats i något arkiv, är hennes brev till exempelvis förlag lättare att få tillgång till. Hennes många brev till Bonniers finns exempelvis i Bonniers förlagsarkiv. Men brev kan också dyka upp på oväntade ställen. Peter Söderberg har skickat in ett brev från Selma Lagerlöf till Bonniers och berättar att brevet hittades av hans far i en tidningshög på en vind i ett hus som skulle rivas.

Brevet ger en intressant inblick i hur arbetet med Mårbacka (1922) planerades. “Det borde kunna bli en rolig och folklig bok”, skriver hon.

Tack för bidraget Peter Söderberg!