Alla dessa jultidningar!

Alla dessa jultidningar!

Selma Lagerlöf blev ofta tillfrågad om att bidra till olika publikationer, bland annat jultidiningar där hon också publicerade många texter, ibland flera samma år. Ett kapitel ur Gösta Berlings saga kunde man läsa i  Jultomtar 1891, legenden “En julnatt i Betlehem” ingick i Julrosor 1908 och berättelsen “Artilleristen” trycktes i Ungdomens jul 1913 för att nämna några exempel.

För jultidningarna var det en bonus att få med en text av den populära Selma Lagerlöf. För yrkesförfattaren Lagerlöf rörde det sig ibland om ett sätt att återanvända texter, som kapitlet ur Gösta Berlings saga, ibland om att publicera en text för första gången. I de allra flesta fall kom dessa texter sedan att ingå i en samling. “Artilleristen” publicerades till exempel i en omarbetad version i Troll och människor 2 (1921) . Men i vissa fall trycktes texterna inte om under Lagerlöfs livstid. “En julnatt i Betlehem” är ett exempel på det.

Men det var inte alltid Lagerlöf kunde möta efterfrågan på texter att publicera i jultidningarna. Vi har fått in två exempel på detta.

Det första är ett svar från Lagerlöf till Lagerholm & Co Boktryckeri i Mariestad som bett henne bidra till en jultidining, daterat den 20 januari 1925. Hon ursäktar sitt sena svar med att hon varit i Stockholm och fått läkarbehandling till jul.

Brevkortet har funnits i tryckeriets arkiv men är numera överlämnat till Vadsbo museum i Mariestad. Tack Bertil Ström för bidraget!

Det andra är ett brev adresserat till redaktör Erik Sohlberg den 8 november 1920 angående hans förfrågan om ett bidrag från Selma till jultidningen Pennan som utgavs av Värmlandsjournalisterna. Även i detta fall är hon tvungen att ursäkta sig – “Jag hade en bok att avsluta”, skriver hon. Det dröjde också två månader innan hon han svara på brevet.

Tack Stephan Bendz för bidraget!