Selma Lagerlöf och Mårbacka havremjöl

Selma Lagerlöf och Mårbacka havremjöl

Breven visar många sidor av Selma Lagerlöf som annars inte är så synliga. Att hon inte bara var författare, akademiledamot och nobelpristagare utan också lantbrukare är en sådan. Hon startade Aktiebolaget Mårbacka havremjöl och odlade havren på Mårbackas ägor. På Mårbacka minnesgårds webbisda kan du läsa mer om Selma Lagerlöf som entreprenör och lantbrukare.

Mårbacka havremjöl exporterades bland annat till USA och en del brev handlar om detta. Anders Skånberg berättar att hans farfar Victor Skånberg köpte mjöl från Mårbacka som han sedan exporterade till grossister i USA. Han bidrar med breven nedan som ger en intressant inblick i detta.

I det första brevet från 25 oktober 1927 ursäktar sig Lagerlöf för att hon dröjt med svaret om hur mycket mjöl som kan levereras. Det framgår att hon har insatt i alla detaljer både i affärsverksamheten och i jordbruket – från skördens kvalitet till extra kostnader för paketering.

Bara ett par dagar senare, den 27 oktober skriver hon igen och meddelar att de har svårt att leverera mjölet i tid för den planerade fraktbåtens avgång. Det är uppenbart att affärerna inte blomstrar för Mårbackas del. De har för lite mjöl för att möta efterfrågan och går nätt och jämnt med vinst.

Nästa brev från Selma Lagerlöf är daterat den 4 mars 1928. Då har omständigheterna ändrats olyckligt och oväntat. Direktör Victor Skånberg har avlidit i en olycka och brevet adresseras till sterbhuset. Lagerlöf vill veta om hon kan avtala med en ny generalagent i Tyskland och ursäktar sig att hon så tidigt skriver i detta ärende, “men affärerna vilja inte veta om uppskov”.

Karin Skånberg, Victor Skånbergs fru tar nu över korrespondensen och det sista brevet från 15 maj 1928 handlar om reda upp räkenskaperna. Här framgår också att det som exporterats egentligen var havremjöl och rågmjöl i paket, men att rågskörden varit så dålig att denna export stått stilla. Tillsammans visar dessa brev hur personligen involverad Lagerlöf var i Mårbacka havremjöl och hur mycket tid hon måste ha lagt på att sköta dessa affärer, både produktion och affärskontakter.

Tack Anders Skånberg för bidraget!