Skrivet om natten

Skrivet om natten

Många skrev mycket personliga brev om sina liv och sina tankar till Selma Lagerlöf. Ibland får man intrycket av att de berättar sådant de aldrig berättat för någon annan. Ofta skickade de också sina litterära alster till henne, ibland i syfte att få hjälp att publicera, ibland bara för att de ville att hon skulle läsa.

I februari 1936 skrev Ellen Månsson till Selma Lagerlöf. Av hennes korta brev framgår att hon skickat en text till Selma Lagerlöf, skriven “en natt med blyerts”. Hon ber inte explicit om något utlåtande, men Lagerlöf svarar ändå i mars 1936. Brevet är inte skrivet med Lagerlöfs egen hand, men undertecknat av henne. Hon återsänder manuskriptet med en uppmuntrande kommentar.

Tyvärr har vi inte tillgång till Ellens manuskript, men brevet från Selma till Ellen har vi fått av Sven-Erik och Lena Månsson. Brevet var inklistrat i en “diktbok” från Ulla Mårstavs dödsbo. Ulla Mårstav tidigare Månsson var Sven-Eriks faster och Ellen Månsson var hans fars, Carl-Erik Månssons, moster.

Tack Sven-Erik och Lena för bidraget!