Kapten Lidback vill ha tillbaka ett porträtt

Kapten Lidback vill ha tillbaka ett porträtt

Detta odaterade brev från Selma Lagerlöf till kapten Erik Lidback har Lena Bemler Johansson bidragit med. Erik Lidback (1880-1966) var hennes morfar, född i Gunnarskog men större delen av sitt liv bosatt i Karlstad. Han var, som synes på fotot, militär och slutade som kapten och var avlägset släkt med Lagerlöf.

Släkten Lidback är främst känd för att Paul Gustaf Lidback (1778-1857), Erik Lidbacks farfars far, ska ha varit förbilden till farbror Eberhard, en av kavaljererna i Gösta Berlings saga. En gissning är att det porträtt som diskuteras i brevet är ett porträtt av Paul Gustaf Lidback, som bodde och verkade i Östra Ämtervik.

 

Kapten Erik Lidback!

Jag är Kapten Lidback mycken tack skyldig för Er vänlighet att låna mig porträttet och det gör mig ont om jag sårat Er genom mitt förslag att återlämna det till Östra Ämtervik. Det föll mig in, därför att porträttet befann sig häruppe att fråga om detta. Nu, då jag hör, att Ni sätter stort värde på att än en tid behålla det, sänder jag det åter i morgon dag.

Med utmärkt högaktning

Selma Lagerlöf

Läs kapitlet om farbror Eberhard, “Amor Vincit Omnia”, i Gösta Berlings sagaLitteraturbanken. Den som är intresserad av Paul Gustaf Lidback och av verklighetsbakgrunden till berättelsen om farbror Eberhard kan läsa mer i boken Kavaljeren Farbror Eberhard av Birgitta Eneroth (2002). C.V. Bromander, vars brev tidgare publicerats på denna sida, har också skrivit om släkten Lidback i Hembygdsgillets i Karlstad årsbok 1922-1937.

Tack Lena Bemler för bidraget!