En inbjudan till Trolleholm

En inbjudan till Trolleholm

År 1892, ett år efter Selma Lagerlöfs uppmärksammande debut med Gösta Berlings saga, arbetade hon fortfarande som lärarinna i Landskrona, men som författare hade förstås dörren öppnats till nya sammanhang. Anna Bonde har bidragit med ett brev från Selma Lagerlöf där hon svarar Carl Trolle Bonde (1843-1912) på en inbjudan att besöka hans gods Trolleholm. Han hade under åren 1886-88 restaurerat slottet. Idag är det ett konferenshotell beläget utanför Svalöv.

Bild från 1923 av Gustaf Heurlin/Västergötlands museum. Hämtat från Digitalt museum.

Carl Trolle Bonde var greve, skriftställare och riksdagsledamot. Trolleholm var särskilt känt för sitt stora bibliotek, enligt Svenskt biografiskt lexikon, bestående av ca “40,000 volymer och som på grund av den planmässighet, varmed inköpen gjorts, även kvalitativt är att anse som ett av vårt lands främsta privata, måhända det allra främsta”. Läs mer om Carl Trolle Bonde i Svenskt biografiskt lexikon.

Lagerlöf tackar ödmjukt för inbjudan: “Det är redan i och för sig en stor glädje, att mina gamla Värmlandssägner förmått Grefven att inbjuda mig till Ert hem, men, som det länge varit en af mina lifligaste önskningar att få göra bekantskap med något af Skånes gamla herresäten och deras minner, får bjudningen till Trolleholm ett alldeles särskildt värde för mig.”

Hon anger därefter vilken dag och tid hon anländer till tågstationen Trollenäs.

Detta brev är daterat den 14 maj och besöket bör alltså ha ägt rum den 17  maj. I ett brev till Carl Trolle Bonde den 20 maj skriver Lagerlöf följande:

Herr Grefve Trolle Bonde!

På samma gång jag öfversänder presentupplagan af Gösta Berlings saga ber jag Grefven mottaga mina hjärtligaste tacksägelser för den angenäma vistelse Ni beredt mig på Ert vackra slott. Var viss om, att minnet af Trolleholm och dess innevånare alltid kommer att kvarstå som något af det behagligaste jag upplevfat. Nu studerar jag af all ifver Chorographia Bahusiensis för att snart kunna sänfa den åter. Det är en högst förträfflig bok.

Med tacksamhet och vördnad

Selma Lagerlöf

 

Chorographia Bahusiensis är digitaliserad av Göteborgs universitetsbibliotek.

I ett brev till väninnan Anna Oom i juni 1892 skriver Selma: “Från grefve Trolle Bonde hade jag ett bref, sedan jag sändt presentupplagan. Han bjöd mig åter till hösten på ett längre besök.” (Båda breven citerade från Lena Carlsson, Selma Anna och Elise. Brevväxling mellan Selma Lagerlöf, Anna Oom och Elise Malmros åren 1886-1937. Del 1 1886-1913, s. 84f).

Selma Lagerlöf fick alltås nytta av Trolleholms bibliotek närmare bestämt i sina förstudier till Drottningar i Kungahälla. I Resa i tysta rum. Okända svenska slottsbibliotek av Per Wästberg, Anita Theorell och Hans Hammarskiöld kan man läsa om Selma Lagerlöfs besök: “Selma Lagerlöf besökte under sin lärarinnetid i Landskrona ofta Trolleholm och har lämnat dedikationsexemplar” (s. 290).

Tack Anna Bonde för bidraget!