Brev till familjen Magnus i Lerum

Brev till familjen Magnus i Lerum

Vi har redan skrivit om hur Selma ville frakta häst och höns på tåget från Mårbacka till Falun. Nu har vi fått in ännu ett brev som handlar om Selma Lagerlöfs djur. Jeanna Linton-Wahlgren berättar så här:

“Brevet är från Selma till Adolf Magnus (min farfars morfar), Adolf Magnus ägde gården Almekär utanför Lerum. Om jag förstått det rätt så upprättades det kontakt när Selma Lagerlöf köpt tillbaka Mårbacka och behövde få tjurar till gården. Sophie Elkan bodde inte långt ifrån Almekär och framförallt Ellen Magnus, hustru till Adolf Magnus, och Sophie Elkan kände varandra och kanske var det genom denna koppling som kontakten mellan Adolf Magnus och Selma Lagerlöf togs.”

Grosshandlare Adolf Magnus (1836-1914) kom från en släkt av judiska handelsmän i Göteborg och ägde Almekärr herrgård i Lerum. Här är han avbildad av Anders Zorn. Målningen heter “Frukost i det gröna”. Mer om släkten Magnus kan man läsa i Svenskt biografiskt lexikon.

I brevet, som är daterat 10 augusti 1913, tackar Selma Lagerlöf för möjligheten att få köpa en tjurkalv och diskuterar hur den ska fraktas till Mårbacka. Den dåvarande trädgårdsmästaren på Mårbacka, Naima Smitt, som efterträdde Ruth Brandberg 1912 skulle “ta tjurkalven under sitt beskydd” på sin hemresa från Göteborg.

Tjurkalvens resa detaljplaneras i brevet: om den inte är för ung för att fraktas så långt ska kalven åka tåg till Kil under Naima Smitts överinseende. Det verkar fattas en bit av brevet här, men det framgår att från Kil ska resan gå med “den nya banan” till Sunne. Selma Lagerlöf ber Adolf Magnus om hjälp att kontakta stationen och höra efter vilka tåg man kan frakta djur på. “Bara vi väl få honom över på Bergslagsbanan så reder han sig nog”.

Selma Lagerlöf försäkrar att Naima Smitt är “mycket duktig och inte rädd för någonting- Hon tycker nog att det vore mycket roligt att se lagård och stall på Almekärr”.

Affärerna med Almekärr fortsatte efter Adolf Magnus död 1914, då med hans fru Ellen Magnus (1849-1919), som alltså var vän med Sophie Elkan.

Mer om Ellen Magnus kan man läsa i Eva Helen Ulvros biografi om Sophie Elkan, Sophie Elkan: hennes liv och väsnakpen med Selma Lagerlöf (2001).

I brevet står inte explicit vilket djur det gäller, men “den unge Nobel” som Selma skriver om är sannolikt ytterligare en tjurkalv. Selma skriver att hon har “stort förtoende för ladugården på Almekärr”. Dessvärrre är anteckningen som är skriven på tvärs inte helt läsbar, men det verkar vara en rapport om Sophie Elkans häslotillstånd.

Stort tack Jeanna Linton-Wahlgren för bidraget!