Besök hos baron Carl Cederström i Hammenhög

Besök hos baron Carl Cederström i Hammenhög

Carl Cederström (1861-1933) var bror till Henriette Coyet, som blev Selma Lagerlöfs vänninna i slutet av 1920-talet. Troligen var det genom henne som Selma Lagerlöf också blev bekant med Carl Cederström, som var häradshövding i Ingelstads och Jerrestads härader och bosatt i Hammenhög, den gemensamma tingsplatsen för dessa. Han var också ordförande i Föreningen för Fornminnes- och byggnadsvård i sydöstra Skåne och av riksantikvaien utsedd värd för Glimmingehus.

Bild från Svenska Dagbladers Årsbok 1933, digitaliserad av Projekt Runeberg.

I ett brev till Carl Cederström 21 september 1930 tackar Selma Lagerlöf för den fest hon blivit bjuden på i Hammenhög, inklusive en visning av Glimmingehus.

 

Baron Carl Cederström,

Sedan jag nu är hemkommen till mitt eget land igen, ber jag, att till mitt älskvärda värdfolk från förra torsdagen få framföra mina varma och hjärtliga tacksägelser. Hela dagen, med flaggning, blommor och skolbarn står för mig i vackraste dager och framför allt annat minns jag den goda och muntra lunchen i Hammenhög och Baron Cederströms stora godhet att själv demonstrera det stolta Glimmingehus för mig. Det är synd, att jag redan har skrivit om det! Det är något så vilt och ursprungligt över det, att jag nog kunde vilja tänka mig det som skådeplats för intressantare strider än svartråttornas.

Med varmaste hälsning till Friherrinnan,

Barons tacksamt tillgivna Selma Lagerlöf.

Tack Rolf Wennerström för bidraget!