Nioårige Lennart gratulerar Selma på 80-årsdagen

Nioårige Lennart gratulerar Selma på 80-årsdagen

Vid Selma Lagerlöfs födelsedagar strömmade gratulationer in från allmänheten. Så här såg det ut när Lagerlöf fyllde 70-år (Bild Kungl. biblioteket).

Så här berättar Lennart Börnfors som var en av alla gratulanter på 80-årsdagen:

År 1938, när jag var 9 år och gick i Kirsebergsskolan i Malmö, sa “fröken” (hon var fru och hette Glemminger) att de som ville kunde skriva till Selma Lagerlöf och gratulera henne på födelsedagen för hon skulle fylla 80 år.
Jag skrev då ett brev, gratulerade på födelsedagen och berättade att vi hemma hade alla hennes böcker. Som syns av bilden fick jag sedan ett vänligt svar från henne.
På kuvertet står Svensson, vi hette så då men två år senare ändrade vi namn till Börnfors. Staten uppmanade på den tiden dem som hade namn på –son att byta namn och gav ut namnböcker med förslag. Det var för att lättare kunna hålla reda på skattebetalarna. År 1948 fick vi ett nytt skattesystem och personnummer och då upphörde statens intresse för våra efternamn.

Lennart Svenssons/Börnfors brev till Selma Lagerlöf har inte återfunnits, men däremot ett annat exempel, också skrivet 1938 av en Lennart Svensson:

Så här svarade Selma Lagerlöf Lennart Svensson/Börnfors. Om brevet ovan fick något svar var det sannolikt liknande.

Att svaret är kortfattat är inte så konstigt med tanke på den mängd gratulationer som inkom. Orden “Tack, tack!” är av allt att döma Lagerlöfs egenhändiga skrift.

Tack Lennart Börnfors för bidraget!