Nils Holgerssons träsko

Nils Holgerssons träsko

Karl M Rydgren, född 1880, var lärare på Svärtinge skola utanför Norrköping. Maria Karlsson har skrivit och delat med sig av ett brev till sin morfar, Karl M Rydgren, från Selma Lagerlöf. Enligt Maria skrev Karl till Selma 1932 och berättade om en märklig, men verklig, händelse, som hade med Nils Holgerssons träsko att göra.

På lördagarna just före skolveckans slut brukade Karl läsa Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige för sin klass. Det var när boken nyligen utkommit, runt 1908-1909. I ett av bokens kapitel råkar Nils Holgersson tappa sin träsko när han flög på gåsryggen från Norrköping mot Kolmården. Efter att ha läst detta stycke för sin klass sa Karl åt barnen att gå ut och leta efter träskon. På måndagen var det mycket riktigt en flicka som hittat en liten träsko i ett dike och var övertygad om att den tillhörde Nils.

Folktron levde kvar i Sverige vid denna tid, och flickan och hennes familj vågade inte behålla skon eftersom den tillhört en tomte. Skon kom på detta sätt i lärarens ägo och 1932 skrev han till Selma och berättade historien. Selma svarade 10 februari 1932.

Maria berättar att hennes morfar också besökte Selma Lagerlöf 1939 för att visa upp träskon. Enligt honom ville tjänstekvinnan som öppnade dörren först inte släppa in honom. Han sa då: Hälsa från Nils Holgerssons träsko. Då blev han genast insläppt.

Han har själv skrivit så här om besöket: ”Hon blev mycket gripen av detta med skon, synade den noga och begrundande och hon skrattade gott när hon, såsom hon uttryckte sig, tänkte på “detta underbara tillfälligheternas spel”. Hon ville gärna, sade hon, en gång, om hon fick leva, skriva “en saga om en saga”. Det blev emellertid aldrig så, ty hon insjuknade och dog året därpå.”