Julrosor till Selma

Julrosor till Selma

Det finns många tackkort från Selma Lagerlöf. Här är ett av de mer personligare. Kortet är adresserat till Sofi Fogelmarck och tackar för julrosorna som hon skickat till Selma på julafton. Selma och Sofi Fogelmarck var grannar i samma kvarter i Falun. Av vykortet framgår att Sofi anonymt hade lämnat julrosor till Selma men att Selma listat ut vem de var ifrån. Kortet är troligen från julen 1917 då Sofi det året bodde ett eller två hus från Selma men redan från 1912 bodde Sofi några kvarter bort och kortet skulle därför kunna vara från en tidigare jul.

Selma skriver:
Kära Fröken Fogelmarck
Helt nyligen lyckades det mig att utspana vem av mina grannar det var som sände mig julrosorna på julafton och nu hoppas jag att Ni vill mottaga ett varmt tack för den förtjusande poetiska överraskningen, som inte litet bidrog att höja stämningen vid julbordet. Det var bra vackert och vänligt att på detta sätt glädja.
Er tillgivna Selma Lagerlöf

Till saken hör att “Legenden om julrosorna” var en av Selma Lagerlöfs mest populära berättelser. Den publicerades för första gången 1905 i jultidningen Julrosor, men trycktes under Lagerlöfs livstid sedan om i En saga om en saga och andra sagor (1908), i Tösen från Stormyrtorpet och andra sagor (1913), Silvergruvan och andra berättelser (1921), Legender i urval (1922) och i Julberättelser (1938). Läs “Legenden om julrosorna” på Litteraturbanken.

Det är Sofie White som bidragit med vykortet och Sofi Fogelmarck (1864-1924) var hennes farmors farmors syster. Tack Sofie för bidraget!